Registrácia užívateľa

Dĺžka hesla musí byť minimálne 8 znakov a heslo musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno, jedno malé písmeno, aspoň jednu číslicu a aspoň jeden "špeciálny znak"