Grafický návrh

Radi za vami prídeme a navrhneme výzdobu, ktorá vás zaujme. Budete si tak môcť vytvoriť lepšiu predstavu o navrhovanej dekoratívnej, alebo vianočnej výzdobe.

Navštívi vás náš obchodný zástupca, ktorý Vám predstaví katalóg svetelných dekorácií a reťazí, prípadne predvedie vzorky vybraného tovaru a ochotne vám poradí.

Urobí pár fotografií konkrétneho objektu a miesta, navrhne a vyberie vhodnú svetelnú výzdobu a následne vám predstaví grafický návrh.

Grafické návrhy v digitálnej aj tlačenej podobe nie sú zvlášť fakturované.