Montáž

Spoločnosť Blachere Illumination zabezpečuje aj montáž a demontáž svetelnej a vianočnej výzdoby. Navrhneme optimálne riešenie. Montáže i demontáže prebiehajú vo vami určených časoch.

Po demontáži môžete vianočné dekorácie uskladniť v našich priestoroch.

Všetky ponúkané produkty sú označené značkou "CE" osvedčujúcou súlad s právnymi predpismi Európskej únie a spĺňajú záväzné bezpečné normy.