Bioprint

BIOPRINT

Prvé ekologicky a biologicky odbúrateľné dekorácie

Spoločnosť Blachere rešpektuje svoje ekologické smerovanie a ponúka ako prvá  na svete exkluzívne 2D svetelné dekorácie vyrobené z revolučného   biologicky odbúrateľného materiálu, ktorý je organický a certifikovaný ako GMO free, vyrobený z cukrovej trstiny vo francúzskych laboratóriách. Ide o materiál z PLA (polylaktid) nepochádzajúceho z geneticky modifikovaného organizmu (GMO), doplnený zmesou vyrobenej zo surovín  a biologicky odbúrateľných prísad. 

Použitím tohto materiálu minimalizujeme dennú produkciu odpadu a zachovávame prirodzené zdroje a tým znížujeme náš negatívny vplyv na životné prostredie.

Celá konštrukcia, na ktorej sú inštalované svetelné komponenty, je vyrobená pomocou nášho nového revolučného materiálu dostupného v rôznych farbách. Pri výrobnom procese sa vyprodukuje 10 krát menej CO2 ako pri klasickom spracovaní hliníka.

Biodegradácia je rozklad organických látok mikroorganizmami.

Materiály sú biologicky odbúrateľné, vonkajšie organizmy môžu spôsobiť ich rozklad do samostatných prvkov bez poškodenia prírodného prostredia.

Naše dekorácie BIOPRINT sa na konci svojho životného cyklu, po ich mechanickom zničení, dokážu rozložiť na materiál, ktorý je biologicky odbúrateľný. Tento proces je veľmi pomalý a minimalizuje vytváranie skleníkových  plynov. 

Hliník a svetelná kabeláž vstupuje do procesu recyklácie.

Náš rad dekorácií Bioprint je navrhnutý a vyrobený inovatívne, tvorivo, esteticky.

Ale hlavne s rešpektom k životnému prostrediu.