Inovácie

 

 

 

Recyprint

RECYPRINT

Menej plastových fliaš pre čistejšiu planétu       

My, spoločnosť Blachere Illumination, neustále hľadáme nové riešenia na podporu ekologického prístupu v rámci výroby svetelných dekorácií. Výsledkom našej snahy o zlepšenie ekologickej zodpovednosti našich svetiel je nový materiál Recyprint. Sme hrdí, že Vám môžeme predstaviť našu najnovšiu inováciu Recyprint, rad dekorácií navrhnutých z recyklovaných plastových fliaš.

V skutočnosti sa každý rok vyrobí 500 miliárd fliaš a veľa z nich končí v prírode. Celkovo asi 8 miliónov ton odpadu končí v oceánoch a tvorí 7. kontinent, vír plávajúcich plastov, ktorého veľkosť zodpovedá jednej tretine Európy. Dnes Vám navrhujeme konkrétne riešenie ako bojovať proti plastovému znečisteniu recykláciou PET (polyetyléntereftalátu) z potravinárskeho priemyslu a vytvorením tak nádherných a inovatívnych dekorácií.

Zhromaždené fľaše sa vo Francúzsku drvia na vločky a potom sa vstrekujú do našich 3D tlačiarní, aby sa vytvorili jedinečné dekorácie. Táto inovácia, chránená veľkým počtom patentov, pomáha znižovať emisie skleníkových plynov a pomáha recyklovať čo najviac plastov. Radi Vám predstavíme tento proces počas osobného stretnutia.

Vďaka inováciám spoločnosti Blachere uspejete pri vytváraní čarovných a ekologicky zodpovedných Vianoc.

Bioprint

BIOPRINT

Prvé ekologicky a biologicky odbúrateľné dekorácie

Spoločnosť Blachere rešpektuje svoje ekologické smerovanie a ponúka ako prvá  na svete exkluzívne 2D svetelné dekorácie vyrobené z revolučného   biologicky odbúrateľného materiálu, ktorý je organický a certifikovaný ako GMO free, vyrobený z cukrovej trstiny vo francúzskych laboratóriách. Ide o materiál z PLA (polylaktid) nepochádzajúceho z geneticky modifikovaného organizmu (GMO), doplnený zmesou vyrobenej zo surovín  a biologicky odbúrateľných prísad. 

Použitím tohto materiálu minimalizujeme dennú produkciu odpadu a zachovávame prirodzené zdroje a tým znížujeme náš negatívny vplyv na životné prostredie.

Celá konštrukcia, na ktorej sú inštalované svetelné komponenty, je vyrobená pomocou nášho nového revolučného materiálu dostupného v rôznych farbách. Pri výrobnom procese sa vyprodukuje 10 krát menej CO2 ako pri klasickom spracovaní hliníka.

Biodegradácia je rozklad organických látok mikroorganizmami.

Materiály sú biologicky odbúrateľné, vonkajšie organizmy môžu spôsobiť ich rozklad do samostatných prvkov bez poškodenia prírodného prostredia.

Naše dekorácie BIOPRINT sa na konci svojho životného cyklu, po ich mechanickom zničení, dokážu rozložiť na materiál, ktorý je biologicky odbúrateľný. Tento proces je veľmi pomalý a minimalizuje vytváranie skleníkových  plynov. 

Hliník a svetelná kabeláž vstupuje do procesu recyklácie.

Náš rad dekorácií Bioprint je navrhnutý a vyrobený inovatívne, tvorivo, esteticky.

Ale hlavne s rešpektom k životnému prostrediu.